Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. De gegeven informatie kan aan verandering onderhevig zijn. Koenders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Informatie van derden

Koenders is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.
Koenders repareert en onderhoudt uw machinepark